Team

Wij (Dian, Lionel en Ruben) vormen samen het team van Stichting Ideeënbakkers. Als ideeënbakkers willen we creativiteit stimuleren, zodat er meer en nieuwe oplossingen ontstaan voor maatschappelijke vraagstukken. Daarom ondersteunen we publieke organisaties en medewerkers in de publieke sector bij het vormgeven van innovatie en creativiteit in hun organisatie.

Creativiteit, nieuwe perspectieven en concrete innovatie zijn nodig voor toekomstbestendige antwoorden op actuele maatschappelijke en organisatorische vragen. Daarom is Ideeënbakkers actief.

Stichting Ideeënbakkers pakt (dus) zonder winstoogmerk, met  onafhankelijke denkers de creatieve handschoen graag samen op! Innoveren zien wij als werkwoord: we prikkelen opdrachtgevers, organisaties en teams om creatiever te worden.  Resultaat: concrete én vernieuwende ideeën die in de praktijk van waarde zijn! Samen komen we tot vernieuwende werkwijzen!

Creatief ideeën zijn noodzakelijk om te kunnen innoveren. Oftewel: nieuwe manieren van kijken en doen, die origineel én waardevol zijn (Robinson, 2009). Creatief denken is zowel individueel, als ook op organisatie- en teamniveau zichtbaar. Ideeënbakkers denken met plezier mee op deze verschillende niveaus en het verbinden daarvan.

Dian van Erp

Slimme, nieuwe en mooie oplossingen bedenken, dat is waar Dian's hart sneller van klopt. Eerder ontwierp zij bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie de methode Retroinnovatie. Momenteel werkt Dian als beleidsadviseur bij de afdeling Personeelsbeleid Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In haar vrije tijd kookt ze graag: tijdens het echte 'bakken' komen vaak de beste ideeën boven!

Lionel van den Berg

Lionel ziet het bezig zijn met creativiteit, als een serieuze aangelegenheid. Zowel in zijn studietijd, maar ook de afgelopen jaren naast zijn voltijdbaan voor en bij de Rijksoverheid (als arbeidsjurist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ook doet hij graag aan (amateur)toneel. Samen met Dian en Ruben brengt hij creatieve concepten graag verder.

Ruben Spelier

Ruben's ambitie is om samen met medewerkers en organisaties creativiteit en innovatie in de publieke sector concreet te maken. Dit doet hij met tomeloze energie, naast zijn baan als adviseur van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). "Met concrete, creatieve antwoorden is het mogelijk om maatschappelijke vraagstukken op een andere, positieve manier op te lossen!", aldus Ruben.