Job Assistent

Resultaat: 3e prijs en uitgevoerd draagvlakonderzoek

Informatie

Door het koppelen van studenten HRM aan werkzoekende 50-plussers ontstaat een uitwisseling tussen jong en oud. De winst voor beiden: nieuwe ervaringen, gebruik maken van elkaars kennis en andere perspectieven (vergroting van inlevingsvermogen). Dit concept is uitgevoerd in de vorm van een pilot tussen de opleiding HRM van De Haagse Hogeschool en het WerkgeversServicepunt (WSP) in Den Haag. Stichting Ideeënbakkers heeft de verbinding tussen deze partijen tot stand gebracht en, ter voorbereiding op de pilot, een draagvlakonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Den Haag.